đi lên ngôi nhà ở của TPHCM vào 10 năm qua về cơ bản đã đạt được những kết quả đáng chú ý, mỗi bước đảm bảo được thị hiếu về ngôi nhà ở theo mức gia tăng dân sinh.

tuy vậy, quá trình đi lên ngôi nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn không đảm bảo được thị hiếu không nhỏ về nhà sống có giá thấp, ngôi nhà ở cộng đồng, ngôi nhà sống phù hợp với khả năng đưa ra trả của cư dân.
vào 10 năm (2009 - 2019), dân số toàn TPHCM đã tăng hơn 1,8 triệu con người, diện tích ngôi nhà sống bình quân đầu người tăng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM sẽ tăng thêm 2 triệu con người. để thỏa mãn nhu cầu nhà ở và khắc phục nhiều tránh trong đi lên nhà sống 10 năm qua, TPHCM sẽ triển khai thực hiện đề án “Xây dựng sự kiện đi lên căn nhà ở TPHCM thời kỳ 2021-2030”. đi theo đó, mục đích đưa ra, mang lại năm 2025, tổng diện tích nền nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích ngôi nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự kiến vào cuối năm 2025 là 10,1 triệu người).

mang lại năm 2030, tổng quy hoạch nền nhà ở của TP.HCM đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích ngôi nhà ở bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô dân số dự kiến vào cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề chi phía phát triển phong phú các loại hình nhà sống, đa dạng hình thức đầu tư nhằm huy động các nguồn lực có sẵn xã hội.

Về phát triển căn nhà Thương Mại, TPHCM khuyến nghị công ty dự án áp dụng các loại công nghệ mới mẻ vào thi công và dùng các loại vật liệu quy hoạch phù hợp. Cơ quan công dụng giúp làm cho xong những khó khăn vướng mắc cho khách hàng trong việc được mang lại chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hay thỏa thuận tổng mặt bằng quy hoạch liên quan mật độ 1/500. tăng mạnh việc đưa vào công nghệ thông tin vào lĩnh vực điều hành, xây dựng, đầu tư xây dựng, phát triển ngôi nhà sống. tiến hành tìm tòi, quy hoạch cũng như áp dụng nhiều loại ngôi nhà sống thiên nhiên cùng với thị trường, yêu thích ứng cùng với đổi khác nhiệt độ, hoàn toàn có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hoặc tái chế những nguồn tài nguyên sẽ sử dụng.
TPHCM cũng trở nên ban hành nhiều chính sách bức tốc hợp tác quốc tế; thu hút, hỗ trợ tài chính để không giảm sự khả thi, tăng nhanh việc thực hiện các dự án công trình dự án xây dựng đi lên nhà ở theo cách thức công ty đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung cập nhật trong danh mục nhiều dự án công trình lôi kéo dự án đi theo hình thức PPP của thành phố.

Về căn nhà sống xã hội, sẽ thực hiện phong phú hóa các phân khúc đầu tư thiết kế ngôi nhà ở xã hội cho tất cả những người thu nhập thấp, công ty yếu dùng vốn ngoài ngân sách; ưu ái dùng vốn Ngân sách để dự án thiết kế những ngôi nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu ngôi nhà nước khiến cho thuê. Rà soát, sắp xếp quỹ đất 20% khu đất ở trong những dự án công trình căn nhà ở Thương Mại tại 10ha, nhằm thúc đẩy triển khai dự án thiết kế, xác lập quỹ căn nhà xã hội đến thành phố; xác định vị trí và ưu ái dùng các quỹ đất căn nhà nước luôn điều hành do nhiều công ty đang sử dụng làm nhà xưởng chế tạo tại những quận huyện nằm trong diện phải di dời vào nhiều khu công nghiệp, vùng đất do những cơ quan nhà nước hiện tại đang được quản lý thuộc diện bố trí lại để dự án thiết kế ngôi nhà sống xã hội thuộc sở hữu căn nhà nước.

TPHCM luôn dự án xây dựng hay tiến hành đấu thầu chọn đơn vị thực hiện quy hoạch đi theo cách thức BT giao dịch thanh toán bằng quỹ đất. TPHCM ưu tiên sắp xếp vốn Chi tiêu, tạo nên quỹ đất sạch trên nhiều khu vực ngoại thành dọc các trục giao thông cộng đồng, nhất là nhiều tuyến đường metro, các đường vành đai để thực hành nhiều dự án ngôi nhà sống xã hội. sắp xếp vốn giá thành nhằm dự án quy hoạch căn nhà sống xã hội thuộc sở hữu căn nhà nước, nhằm làm cho xong cho các hộ gia chủ đặc biệt gian nan về căn nhà sống, không thể thuê căn nhà ở cộng đồng do doanh nghiệp dự án quy hoạch.

cùng với đó, để phát triển nhà sống đơn nhất do dân tự xây dựng, TPHCM tiếp tục tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản thủ tục trong những công việc cấp phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp tin xây dựng đối với căn nhà ở đơn lẻ nhằm cư dân lợi ích trong việc dự án xây dựng mới, nâng cao nhà sống theo ý muốn và tiềm năng.

theo đánh giá của rất nhiều Chuyên Viên xây dựng đô thị, lên kế hoạch đi lên nhà ở của TPHCM trong thời kỳ tới rất cụ thể với các giải pháp khả thi và hợp lý cho mỗi đối tượng người sử dụng. cùng với cách làm này, TPHCM tiếp tục đạt được mục đích đáp ứng căn nhà sống đến người dân thành phố Hồ Chí Minh.