Do đặc thù của ngành dệt nhuộm là dùng nhiệt trong quá trình nhuộm do đó nước thải thường có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền công nghệ xử lý của một số công ty khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như là công trình đơn vị trước hết của hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. hồ hết các hệ thống xử lý được khảo sát đều không có công đoạn diệt trùng trước khi thải ra nguồn kết nạp do đó chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra hầu hết đều vượt tiêu chuẩn cho phép.

Xem >>> máy thổi khí

Tùy thuộc vào vị trí của các nhà máy nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn kết nạp nước thải, công nghệ xử lý ứng dụng thay đổi để đáp ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tụ họp), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ thường được áp dụng đối với các nhà máy này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, tuy nhiên hầu nước thải sau xử lý hết đều không đạt được tiêu chuẩn của KCN.

Đối với các nhà máy dệt may (quy mô vừa và lớn) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tụ tập), hay những nhà máy nằm bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn thu nhận. Để đạt được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối phổ quát đang được vận dụng tại hầu hết tại các nhà máy dệt may.\

Công nghệ xử lý nước thải phù hợp đề xuất

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đạt một hiệu quả nhất thiết đối với một đôi chất ô nhiễm ứng. Công nghệ xử lý nước thải được ứng dụng nhằm loại bỏ các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lửng lơ (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.


Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...im-hut-bun-730

Nước thải dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao bởi vậy trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được dùng như là công trình đơn vị đầu tiên của hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải trước khi qua các công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý. Đối với nguồn nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất là polyester và hổ lốn cotton/polyester quá trình keo tụ/tạo bông thường được ứng dụng trước công đoạn sinh vật học. Quá trình này được thiết kế để loại bỏ SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. Quá trình sinh vật học tiếp theo bao gồm kỵ khí kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho hiệu quả cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh vật học kỵ khí với UASB hay EGSB được ứng dụng và quá trình sinh học hiếu khí được vận dụng là bùn hoạt tính lửng lơ, bùn hoạt tính với nguyên liệu dính bám.

Quá trình sinh vật học nhằm loại bỏ những thành phần ô nhiễm ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. Công đoạn xử lý bậc ba được áp dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và diệt trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và diệt trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. Quá trình xử lý bậc 3 được ứng dụng để xử lý triệt để các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải hay tái sử dụng.

Đối với nguồn vật liệu là cotton, công nghệ xử lý trái lại với nguyên liệu là polyester và hẩu lốn cotton/polyester là quá trình sinh vật học trước quá trình hoá lý. Công đoạn xử lý bậc ba na ná như trên với vận dụng quá trình (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và tiệt trùng; (2) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải giao hội), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) quá trình keo tụ/tạo bông phối hợp sinh vật học hay ngược lại để loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ quá trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho công ty có chức năng xử lý.

Xem >>> Máy thổi khí con sò

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373