Đã xem thử các mẫu CV được timviec365.vn và muốn dùng quá nhưng ngại một chỗ là thấy nghe đồn mất phí hay sao ý nhỉ? Mẫu CV được timviec365.vn hiện tại thấy có nhiều người download về dùng lắm! Không biết có thực sự hiệu quả hay không nữa! Bao lâu không xin việc thành công ấy thế mà dùng thử 1 mẫu CV được timviec365.vn lại xin được việc lun. Thế mới biết công dụng của nó thâm sâu thế nào!