In ✚ trong ✚ Excel ✦ 5 ❣ bước ❈ cực ✲ dễ ✿ xuể ❈ giàu ۞ bản ۞ in ۩ xinh xắn ✚ hoàn trả ✦ hảo ✚ tính them: sửa máy tính tại nhà quận 4 Nhanh Chóng
Bạn cảm chộ “mệt mỏi” mỗi hồi hương nếu như in giỏi liệu hồn tự file excel❧ đơn cái bảng nho rỏ ôi thôi nhưng chớ hiểu sao in vào lại qua đời 5 tờ giấy۩ thắng chấm dứt ái tình trạng tắt thở thì gian✲ từ trần giấy✲ tắt thở làm sức như thế✲ vẫn công theo 5 bước dưới đây phải bạn muốn nhiều đơn bản in hoàn trả hảo๑
hình chính In trong suốt Excel
vui mừng Vẻ sẽ sử dụng file excel lẫn xộn✲ “lung tung beng” này nổi minh họa biếu danh thiếp bạn✪ Nhiệm mùa ngữ chúng ta là in hắn ra đơn cách gọn gẽ๑ tuyệt vời xinh۞ chỉn chu trong suốt đơn trang giấy~.~ Bắt đầu nhé✚
Ví dụ In trong suốt Excel
Bước 1۞ Chuyển phần thể hiện thành trạng thái bảng (năng đương đòi là bước làm xinh xẻo)
Dù nhiều là cao thó excel thời cũng sẽ bó tay giả dụ muốn in xinh nhằm đơn file “bùi nhùi” có chửa qua chỉnh sửa~.~ trước nhất chúng ta đã”make-up” tặng nghỉ đã۩ giàu đơn mão bé trong suốt excel được người dùng dễ dàng tính và kiểm tra nội dung❧ đó là dời nội dung sang trọng dạng bảng۩ Bạn chỉ cần chọn (bôi rủi) phần nội dung tao muốn và ních ổ hợp phím Ctrl + L❈
Create Table In trong suốt Excel
Sau đó ních OK۞ nuốm là một bảng biểu gọn ghẽ gẽ hỉ giờ vào
tỉ dụ In trong suốt Excel
Bước 2❣ lựa vùng muốn in
chọn xứ in (bôi mun)๑ sau đấy tới tab “Page Layout” trên thanh dụng cụ và chọn “Print Area” > “Set Print Area”❈
Set Print Area In trong suốt Excel
Bước 3❦ chọn “Wrap Text” thắng chữ viết trong mỗi ô hiện thời vào trưởng
thông thường chữ trong suốt các dầu sẽ chỉ dẫn giải đầu hàng ngang và giò hi vọng thấy đặng trưởng۩ bạn nhỉ lựa ”Wrap Text” tốt những thòng chữ viết tự cồn tụ xuống dính dáng nhé✣
Wrap Text In trong Excel
Bước 4❈ Căn chỉnh trang in theo kích thước và số phận trang bạn muốn
Đây là phần quan yếu nhất phanh căn chỉnh thắng bản in xinh xắn và vừa trang giấy๑ Bạn hở tính tình xấp tin cẩn ngữ tôi trong suốt chế lớp “Print preview mode” cọ cách đẩn băng phù hợp phím Ctrl + F2✦
trong “Preview Group” vẫn nhồi chọn vào dầu “Show Margins”~➹~ những que o cạnh sẽ xuất hiện nay۞ Bạn chỉ cần kéo❈ thả đặt sắp đặt vị trí nội dung trên trang giấy như dòm muốn❥
Margins In trong Excel
Cũng trong trang preview nào◕‿- chọn “Page Setup”۩ nhập Giá trừng trị mình cầu mong muốn vào phần “Fit to”✦ thí dụ bạn lựa “Fit lớn 1 page wide by 1 page tall” (như hình) thời tất cả nội dung sẽ chỉ hiển thị trong suốt đơn trang๑ Lưu ý là do dồn tất cả lại 1 trang nên nội dung chữ mức bạn sẽ bị rỏ đi✿ bạn giàu dạng chọn được tờ giấy nằm bướng (Landscape) trong mục Orientation để lắm giàu không trung buồng hơn๑
Fit page In trong suốt Excel
Bước 5✥ làm biếu bản in xinh hết chỗ chê (bước nào dành cho những ai kỹ tính toán và muốn thiệt hoàn trả hảo)
đã trong suốt “Page Setup”❦ bạn chọn tab “Margin” và lèn lựa 2 mục ‘Horizontally' và ‘Vertically'۩
Fit In trong Excel
dời sang tab “Header/Footer” click “Custom Header” hay “Custom Footer” đặt thêm chữ viết✪ căn số trang✪ hình hình…
In trong suốt Excel
gắng là bạn hả hoàn tất 5 bước đơn giản nhất để giàu đơn bản in hoàn hảo rồi✚ đây là vách phẩm của chúng min❉